Giáo dục

Tiếng Anh A2 là bậc mấy? Tương đương Toeic, Ielts bao nhiêu?

Đây chính là câu hỏi mà chuyên viên tư vấn được nghe rất nhiều trong suốt quá trình làm việc. Nhiều người thực sự có nhu cầu bắt buộc thi A2 nhưng không hiểu rõ về bằng tiếng Anh này. Hãy đừng bỏ lỡ bài viết này nhé!

Bằng A2 tương đương bậc mấy?

Theo chương trình giáo dục thường xuyên về tiếng Anh ban hành Quyết định số 66/2008/QĐ-BGDĐT ngày 2/12/2008 và Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam ban hành theo Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/1/2014 (khung 6 bậc) đều được xây dựng tương thích với Khung tham chiếu châu Âu (CEFR).

Bộ đã thành lập Hội đồng thẩm định để xét giá trị tương đương của chứng chỉ tiếng Anh thực hành A,B,C theo quyết định của Hội đồng thẩm định, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất như sau:

  • Trình độ A theo Quyết định số 177/QĐ-TCBT và trình độ A1 theo Quyết định Trình độ B theo Quyết định số 177/QĐ-TCBT và trình độ A2 theo Quyết định số 66/2008/QĐ-BGDĐT tương đương bậc 2 của khung 6 bậc,
  • Trình độ C theo Quyết định số 177/QĐ-TCBT và trình độ B1 theo Quyết định số 66/2008/QĐ-BGDĐT tương đương bậc 3 của khung 6 bậc.
  • Trình độ A2 theo Quyết định số 66/2008/QĐ-BGDĐT tương đương bậc 4 của khung 6 bậc.
  • Trình độ C1 theo Quyết định số 66/2008/QĐ-BGDĐT tương đương bậc 5 của khung 6 bậc.
  • Trình độ C2 theo Quyết định số 66/2008/QĐ-BGDĐT tương đương bậc 6 của khung 6 bậc.

Lời kết, thông qua bài viết này chúng ta nắm rõ hơn về bằng anh văn A2 tương đương bậc mấy, những đối tượng nào cần loại bằng này… Hãy lựa lập kế hoạch học tập cho mình thật tốt ngay từ bây giờ nếu có ý định thi bằng A2 tiếng Anh này nhé!

Công Nguyễn

Tôi là Công Nguyễn - tốt nghiệp ngành báo chí Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Tôi lập website này nhằm mục đích tổng hợp và cung cấp những tin tức hữu ích nhất về đời sống xã hội cho người dân Việt Nam.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button