Cao đẳng

Thông Tin Tuyển Sinh Trường Cao Đẳng Nghề Công Nghệ, Kinh Tế Và Thủy Sản 2022

Thông Tin Tuyển Sinh Trường Cao Đẳng Nghề Công Nghệ, Kinh Tế Và Thủy Sản 2022

Trụ sở: 804 đường Thiên Lôi, Lê Chân, Hải Phòng.

Website: https://tefco.edu.vn

Email: tuyensinh.tefco@gmail.com

Điện Thoại: 0973.828.804

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CÔNG NGHỆ KINH TẾ VÀ THỦY SẢN

Trường cao đẳng nghề công nghệ, kinh tế và thủy sản ban hành quy chế tuyển sinh nội  dung như sau:

TUYỂN SINH CÁC NGÀNH

Ngành Kiểm ngư

Mã ngành: 6620311

Chỉ tiêu tuyển sinh: 25

Tổ hợp xét: A, A1, B, D

Ngành Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

Mã ngành: 6520205

Chỉ tiêu tuyển sinh: 20

Tổ hợp xét: A, A1, B, D

Ngành Điện công nghiệp

Mã ngành: 6520227

Chỉ tiêu tuyển sinh: 10

Tổ hợp xét: A, A1, B, D

Ngành Kỹ thuật Sửa chữa, lắp ráp máy tính

Mã ngành: 6480102

Chỉ tiêu tuyển sinh: 25

Tổ hợp xét: A, A1, B, D

Ngành Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm)

Mã ngành: 6480201

Chỉ tiêu tuyển sinh: 25

Tổ hợp xét: A, A1, B, D

Ngành Công nghệ ô tô

Mã ngành: 6510216

Chỉ tiêu tuyển sinh: 20

Tổ hợp xét: A, A1, B, D

Ngành Điện tử công nghiệp

Mã ngành: 6520225

Chỉ tiêu tuyển sinh: 10

Tổ hợp xét: A, A1, B, D

Ngành Cơ điện lạnh thủy sản

Mã ngành: 6520261

Chỉ tiêu tuyển sinh: 15

Tổ hợp xét: A, A1, B, D

Ngành Chế biến và bảo quản thủy sản

Mã ngành: 6620301

Chỉ tiêu tuyển sinh: 15

Tổ hợp xét: A, A1, B, D

Ngành Chế biến thực phẩm

Mã ngành: 6540104

Chỉ tiêu tuyển sinh: 15

Tổ hợp xét: A, A1, B, D

Ngành Khai thác, đánh bắt hải sản

Mã ngành: 6620305

Chỉ tiêu tuyển sinh: 20

Tổ hợp xét: A, A1, B, D

Ngành Nuôi trồng thủy sản nước ngọt

Mã ngành: 6620303

Chỉ tiêu tuyển sinh: 15

Tổ hợp xét: A, A1, B, D

Ngành Nuôi trồng thủy sản nước mặn, lợ

Mã ngành: 6620304

Chỉ tiêu tuyển sinh: 15

Tổ hợp xét: A, A1, B, D

Ngành Kế toán doanh nghiệp

Mã ngành: 6340302

Chỉ tiêu tuyển sinh: 20

Tổ hợp xét: A, A1, B, D

CAO ĐẲNG

TT Ngành, nghề đào tạo Số lượng
1 Kiểm ngư 25
2 Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí 20
3 Điện công nghiệp 10
4 Kỹ thuật Sửa chữa, lắp ráp máy tính 25
5 Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm) 25
6 Công nghệ ô tô 20
7 Điện tử công nghiệp 10
8 Cơ điện lạnh thủy sản 15
9 Chế biến và bảo quản thủy sản 15
10 Chế biến thực phẩm 15
11 Khai thác, đánh bắt hải sản 20
12 Nuôi trồng thủy sản nước ngọt 15
13 Nuôi trồng thủy sản nước mặn, lợ 15
14 Kế toán doanh nghiệp 20
Số lượng tuyển sinh bậc Cao đẳng: 250

TRUNG CẤP

TT Ngành, nghề đào tạo Số lượng
1 Điện công nghiệp 45
2 Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí. 70
3 Kế toán DN 40
4 Thương mại điện tử. 20
5 Kỹ thuật sửa chữa và lắp ráp máy tính 25
6 Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm) 25
7 Chế biến thực phẩm. 35
8 Công nghệ ôtô. 25
9 Nuôi trồng thủy sản nước mặn, lợ 25
10 Khai thác máy tàu thủy 20
11 Điện tử công nghiệp 45
12 Chế biến và bảo quản thủy sản 35
13 Cơ điện lạnh thủy sản 40
14 Kỹ thuật chế biến món ăn 70
Số lượng tuyển sinh bậc Trung cấp: 490

Thời gian bán và nhận hồ sơ tuyển sinh:

Từ ngày 01/03/2020 đến 18/12/2020 – Tại trung tâm Dịch vụ đào tạo và XTVL Thời gian nhập học (dự kiến):

đợt 1: 30/7/2020,

đợt 2: 20/8/2020,

đợt 3: 21/9/2020.

Hệ Cao đẳng nghề:

Hệ Trung cấp nghề:

Hệ liên thông Cao đẳng nghề:

Hệ đào tạo Đối tượng tuyển sinh Hình thức tuyển sinh
Liên thông từ Trung cấp nghề lên cao đẳng nghề Tốt nghiệp Trung Cấp 3 môn: toán + môn cơ sở+ môn chuyên ngành

2/ Khu vực tuyển sinh

– Vùng tuyển sinh: toàn quốc

3/ Hồ sơ tuyển sinh

Hồ sơ tuyển sinh Cao đẳng nghề và Trung cấp nghề:

– Giấy đăng ký học nghề

– Bằng tốt nghiệp THCS, THPT công chứng

– Sổ học bạ THCS, THPT công chứng

– Giấy khai sinh, CMND công chứng

– phong bì có dán tem ghi họ tên, địa chỉ người nhận

– Giấy tờ ưu tiên Hồ sơ tuyển sinh hệ liên thông Cao đẳng:

– Giấy khai sinh, CMND công chứng

– Phong bì có dán tem ghi họ tên, địa chỉ người nhận

– Giấy tờ ưu tiên

– Giấy đăng ký học nghề

– Bảng điểm Trung cấp phô tô công chứng

– Bằng tốt nghiệp Trung cấp phô tô công chứng

Thông tin liên hệ trường Cao đẳng nghề Công nghệ, Kinh Tế và Thủy sản 

Công Nguyễn

Tôi là Công Nguyễn - tốt nghiệp ngành báo chí Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Tôi lập website này nhằm mục đích tổng hợp và cung cấp những tin tức hữu ích nhất về đời sống xã hội cho người dân Việt Nam.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button