Hỏi đáp

Subscript là gì

*subscript – chỉ số dưới *Chuyên ngành kỹ thuật -chỉ số dưới dòng *Lĩnh vực: toán & tin -chỉ số dưới

Cụm Từ Liên Quan :

Bạn đang xem: Subscript là gì

annual subscription //

*Chuyên ngành kinh tế -sự đặt mua dài hạn cả năm -tiền góp hàng năm

bond subscription //

*Chuyên ngành kinh tế -phiếu đặt mua trái phiếu -sự đặt mua trái phiếu

capital stock subscriptions receivable //

*Chuyên ngành kinh tế -tiền cổ phần nhận góp phải thu

minimum subscription //

*Chuyên ngành kinh tế -cổ phần phải góp tối thiểu -vốn góp tối thiểu

renewal of a subscription //

*Chuyên ngành kinh tế -đặt mua tiếp -sự đặt mua lại -sự đặt mua tiếp

subscripted variable //

*Chuyên ngành kỹ thuật *Lĩnh vực: toán & tin -biến chỉ số dưới -biến có chỉ số dưới

subscription /səb”skripʃn/

* danh từ – sự quyên góp (tiền), số tiền quyên góp, số tiền đóng – tiền đóng trước (để mua cái gì…) – sự mua báo dài hạn – sự ký tên (vào một văn kiện…) – sự tán thành (một ý kiến…) *Chuyên ngành kinh tế -đăng ký mua -đặt mua -khoản tiền đóng góp -nhận góp (vốn cổ phần) -nhận góp vốn cổ phần -số nhận góp -số tiền quyên góp -số tiền trả -sự đặt mua (báo chí) -sự đặt mua (báo, chí….) -sự ký chấp thuận -sự ký tên -sự ký tên, ký chấp thuận -sự nhận mua (cổ phiếu) -sự nhận mua cổ phiếu -sự thuê bao (điện thoại…) -thuê bao (điện thoại) -tiền đặt mua -tiền đặt trước -tiền dự đính -tiền lạc quyên -tiền ứng mãi *Chuyên ngành kỹ thuật *Lĩnh vực: toán & tin -mua đọc định kỳ -sự thuê bao (điện thoại) *Lĩnh vực: điện lạnh -sự thuê bao *Lĩnh vực: xây dựng -sự thuê bao (điên thoại) *Lĩnh vực: điện tử & viễn thông -tiểu mục *Lĩnh vực: điện -việc đặt mua

Xem thêm: Strongbow Là Gì – Uống Strongbow Có Mập Không

subscription blank //

*Chuyên ngành kinh tế -đơn nhận mua cổ phiếu -mẫu đơn nhận mua cổ phiếu

subscription book //

*Chuyên ngành kinh tế -sổ đặt mua (báo) -sổ đặt mua (báo…) -sổ nhận mua cổ phiếu

subscription by conversion of securities //

*Chuyên ngành kinh tế -sự nhận mua bằng (cách đổi) chứng khoán -sự nhận mua bằng cách đổi chứng khoán

subscription certificate //

*Chuyên ngành kinh tế -giấy chứng đặt mua

subscription date //

*Chuyên ngành kinh tế -ngày đặt mua -ngày nhận mua cổ phiếu

subscription day //

*Chuyên ngành kinh tế -ngày đặt mua -ngày kinh doanh

Xem thêm: Regulation Là Gì – định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích

subscription department //

*Chuyên ngành kinh tế -phòng đặt mua dài hạn (báo, tạp chí) -phòng đặt mua dài hạn (báo, tạp chí…)

subscription form //

*Chuyên ngành kinh tế -phiếu (đặt) mua dài hạn -phiếu đặt mua dài hạn -phiếu mua bao -phiếu mua báo

Chuyên mục: Hỏi Đáp

Công Nguyễn

Tôi là Công Nguyễn - tốt nghiệp ngành báo chí Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Tôi lập website này nhằm mục đích tổng hợp và cung cấp những tin tức hữu ích nhất về đời sống xã hội cho người dân Việt Nam.

Related Articles

Check Also
Close
Back to top button