Hỏi đáp

Quantum là gì

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Quantum là gì

*
*
*

quantum

*

quantum /”kwɔntəm/ danh từ, số nhiều quanta phần, mức, ngạch; lượng, định lượngto fix the quantum of damages: định mức thường thiệt hạito have one”s quantum of: đã được dự phần, đã được hưởng phần (vật lý) lượng tửlight quantum: lượng tử ánh sángenergy quantum: lượng tử năng lượng (định ngữ) (vật lý) (thuộc) lượng tửquantum theory: thuyết lượng tửquantum effect: hiệu ứng lượng tử
lượng tửGiải thích VN: Lượng số gián đoạn có bất cứ một tính chất vậtlý nào như động lượng, năng lượng, khối lượng…X-ray quantum: lượng tử tia xazimuthal quantum number: lượng tử số phương vịeffective quantum: lượng tử hữu hiệuenergy quantum: lượng tử năng lượngflux quantum: lượng tử thông lượngfractional quantum Hall effect: hiệu ứng Hall lượng tử phân sốgamma quantum: lượng tử gamaintegral quantum Hall effect: hiệu ứng Hall lượng tử nguyênlight quantum: lượng tử ánh sángmagnetic quantum number: số lượng tử từmagnetic quantum number: lượng tử số từmain quantum number: lượng tử số chínhmolecular quantum solids: chất rắn lượng tử phân tửnuclear spin quantum number: lượng tử số pin hạt nhânorbital angular momentum quantum number: lượng tử số momen xung lượng quỹ đạoorbital quantum number: lượng tử số quỹ đạoordered quantum system: hệ lượng tử có trật tựoscillation quantum number: lượng tử số dao độngprincipal quantum number: lượng tử số chínhquantum Hall effect: hiệu ứng Hall lượng từquantum Hall effect: hiệu ứng Hall lượng tửquantum acoustics: âm học lượng tửquantum angular momentum: xung lượng góc lượng tửquantum angular momentum: mômen (xung lượng) lượng tửquantum chaos: hỗn độn lượng tửquantum computer: máy tính lượng tửquantum computer: máy điện toán lượng tửquantum computing: sự tính toán lượng tửquantum condition: điều kiện lượng tửquantum correction: hiệu chỉnh lượng tửquantum cryptography: phép lập mã lượng tửquantum crystal: tinh thể lượng tửquantum device: linh kiện lượng tửquantum dot: chấm lượng tửquantum dot cell: ô chấm lượng tửquantum dots: dấu chấm lượng tửquantum effect: hiệu ứng lượng tửquantum efficiency: hiệu suất lượng từquantum efficiency: hiệu suất lượng tửquantum electrodynamics (QED): điện động học lượng tửquantum electronics: điện tử học lượng tửquantum energy: năng lượng lượng tửquantum energy level: mức năng lượng lượng tửquantum entanglement: vương vấn lượng tửquantum entanglement: vướng mắc lượng tửquantum field theory: lý thuyết trường lượng tửquantum hydronamics: thủy động lực lượng tửquantum jump: nhảy lượng tửquantum jump: bước nhảy lượng tửquantum leap: bước nhảy lượng tửquantum limit: giới hạn lượng tửquantum logic: lôgic lượng tửquantum mechanical energy level of atoms: lượng tử cơ năng nguyên tửquantum mechanics: cơ (học) lượng tửquantum mechanics: học lượng tửquantum noise: tạp âm lượng tửquantum noise: âm lượng tửquantum number: lượng tử sốquantum number: số lượng tửquantum of action: lượng tử tác dụngquantum physics: vật lý lượng tửquantum plasma: thể diện tương lượng tửquantum restriction: sự giới hạn lượng tửquantum restriction: giới hạn lượng tửquantum solids: chất rắn lượng tửquantum statistics: thống kê học lượng tửquantum statistics: thống kế lượng tửquantum theory: lý thuyết lượng tửquantum theory of radiation: thuyết lượng tử về bức xạquantum transition: sự chuyển lượng tửquantum tunneling: xuyên hầm lượng tửquantum turbulence: chảy rối lượng tửquantum well: giếng lượng tửquantum wire: dây lượng tửquantum yield: hiệu suất lượng tửquantum yield of luminescence: hiệu suất phát sáng lượng tửrotational quantum number: lượng tử số quayspin quantum number: lượng tử số spinsqueezed quantum state: trạng thái lượng tử épsuperconducting quantum interference device (SQUID): linh kiện giao thoa lượng tử siêu dẫnsuperconducting quantum interference device (SQUID): dụng cụ giao thoa lượng tử siêu dẫnsuperconductive quantum interference device (SQUID): thiết bị giao thoa lượng tử siêu dẫntime quantum: lượng tử thời giantotal angular momentum quantum number: lượng tử số momen xung lượng toàn phầntotal magnetic quantum number: lượng tử số từ toàn phầntotal spin quantum number: lượng tử số spin toàn phầnvibrational quantum number: lượng tử số dao độngLĩnh vực: toán & tinphần, lôcubic quantumdạng bậc baeuclidean quantum field theorylí thuyết trường điện tử Eucidgamma quantumhạt gamađịnh lượnglượngexport quantum: lượng xuất khẩuimport quantum: lượng nhập khẩuquantum indexes of export and import: chỉ số số lượng xuất khẩuquantum of international trade: lượng mậu dịch quốc tếlượng (bằng tiền)ngạchsố lượngquantum indexes of export and import: chỉ số số lượng xuất khẩusố xác định cụ thểquantum meritđáng bao nhiêu trả bấy nhiêuquantum meritnguyên tắc trả tiền theo giá cả hợp lý

*

Xem thêm: – Layout Floor Vinhomes Central Park

*

*

n.

a discrete amount of something that is analogous to the quantum in quantum theory(physics) the smallest discrete quantity of some physical property that a system can possess (according to quantum theory)

Xem thêm: choice là gì

Microsoft Computer Dictionary

n. 1. In communications, the unit resulting from division of a signal by quantization. 2. A portion of time allotted on a time-sharing system. Compare time slice. 3. An amount of something; for example, in physics, a unit of radiant energy.

Chuyên mục: Hỏi Đáp

Công Nguyễn

Tôi là Công Nguyễn - tốt nghiệp ngành báo chí Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Tôi lập website này nhằm mục đích tổng hợp và cung cấp những tin tức hữu ích nhất về đời sống xã hội cho người dân Việt Nam.

Related Articles

Check Also
Close
Back to top button