Hỏi đáp

Nfv là gì

Nguyễn Liên HươngKhoa Kinh tế và Quản lý Xây dựng, Trường Đại học Xây dựngNguyễn Quốc ToảnKhoa Kinh tế và Quản lý Xây dựng, Trường Đại học Xây dựngTô Thị Hương QuỳnhKhoa Kinh tế và Quản lý Xây dựng, Trường Đại học Xây dựng

Tóm tắt

Thông thường các chỉ tiêu kinh tế như giá trị hiện tại thuần (Net Present Value – NPV), giá trị san đều hàng năm (Net Annual Value-NAV) và chỉ tiêu giá trị tương lai thuần (Net Future Value – NFV) thường chỉ được sử dụng trong phân tích, đánh giá hiệu quả đầu tư ở giai đoạn lập dự án. Liệu các chỉ tiêu này có thể được sử dụng trong giám sát, đánh giá dự án đầu tư ở giai đoạn thực hiện dự án? Trên cơ sở phân tích cách sử dụng các chỉ tiêu này, bài viết trình bày nghiên cứu, đề xuất sử dụng các chỉ tiêu NPV, NAV và NFV trong giám sát, đánh giá dự án đầu tư ở giai đoạn thực hiện dự án.

Bạn đang xem: Nfv là gì

Từ khóa: Giám sát; đánh giá dự án; chỉ tiêu kinh tế; NPV; NFV, NAV.

*

Hương, N., Toản, N., & Quỳnh, T. (2016). SỬ DỤNG CHỈ TIÊU NPV, NAV VÀ NFV TRONG GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ DỰ ÁN ĐẦU TƯ. Tạp Chí Khoa Học Công Nghệ Xây Dựng (KHCNXD) – ĐHXD, 10(3), 8-12. Truy vấn từ http:///index.php/vn/article/view/555

1. Tác giả chuyển giao toàn bộ bản quyền bài báo cho Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng (Tạp chí KHCN XD) – Trường Đại học Xây dựng (ĐHXD), bao gồm quyền xuất bản, tái bản, truyền tải, bán và phân phối toàn bộ hoặc một phần bài báo trong các ấn bản điện tử và in của Tạp chí, trong tất cả các phương tiện truyền thông được biết đến hoặc phát triển sau này.

Xem thêm: screw là gì

2. Bằng cách chuyển giao bản quyền này cho Tạp chí KHCN XD, việc sao chép, đăng, truyền tải, phân phối hoặc sử dụng toàn bộ hoặc một phần bài báo bằng bất kỳ phương tiện nào bởi Tác giả đều yêu cầu phải trích dẫn đến Tạp chí một cách phù hợp về hình thức và nội dung, bao gồm: tiêu đề của bài báo, tên các tác giả, tên tạp chí, tập, số, năm, chủ sở hữu bản quyền theo quy định của Tạp chí, số DOI. Khuyến khích đưa kèm đường dẫn (Link) của bài báo đăng trên trang web của Tạp chí.

Xem thêm: Masterpiece Là Gì – Masterpiece Có Nghĩa Là Gì

3. Tác giả và công ty/cơ quan chủ quản đồng ý rằng tất cả các bản sao của bài báo cuối cùng được xuất bản hoặc bất kỳ phần nào được phân phối hoặc đăng bởi họ ở dạng in hoặc điện tử như cho phép ở đây sẽ bao gồm thông báo về bản quyền theo quy định trong Tạp chí và trích dẫn đầy đủ đến Tạp chí như được công bố trên trang web.

*
*
*
*

*

*

*

Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng –

Tầng 4, nhà Thư Viện, 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bài Trưng, Hà Nội, Việt Nam

E-mail:

Chuyên mục: Hỏi Đáp

Công Nguyễn

Tôi là Công Nguyễn - tốt nghiệp ngành báo chí Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Tôi lập website này nhằm mục đích tổng hợp và cung cấp những tin tức hữu ích nhất về đời sống xã hội cho người dân Việt Nam.

Related Articles

Check Also
Close
Back to top button