Hỏi đáp

Footwear là gì

Simple modifications to the patient”s own footwear include shoe raises to correct leg-length discrepancy, a frequent cause of back and leg pain.

Bạn đang xem: Footwear là gì

Other environmental samples included soil, debris from footwear used at the camp and from the climbing tower.
Các quan điểm của các ví dụ không thể hiện quan điểm của các biên tập viên hoặc của University Press hay của các nhà cấp phép.
As we have seen, the report blamed parents for the state of the evacuees” footwear and clothing, and recommended needlework classes in schools.
This indicates the importance for the correct use of the hygiene gate and the decontamination of footwear.
She notes the possibility that the footwear evidence might be explicable solely (pardon my pun) in terms of males.
The high prevalence of hookworm is either an indication of poverty (inability to purchase protective footwear) or ignorance of hookworm transmission.
Much information can be gathered from watching the patient mobilize, noting what aids are required, and from assessing gait and footwear.
Footwear that fits well and which allows proper grip and feeling was discussed as desirable by the sample.
This is a positive input in dynamising the footwear sector and introducing it to new ideas in the business.

Xem thêm: Nonce Là Gì – Nghĩa Của Từ Nonce

*

*

*

*

Thêm đặc tính hữu ích của vào trang mạng của bạn sử dụng tiện ích khung tìm kiếm miễn phí của chúng tôi.
Tìm kiếm ứng dụng từ điển của chúng tôi ngay hôm nay và chắc chắn rằng bạn không bao giờ trôi mất từ một lần nữa.
Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng cách nháy đúp chuột Các tiện ích tìm kiếm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập English University Press Quản lý Sự chấp thuận Bộ nhớ và Riêng tư Corpus Các điều khoản sử dụng

Xem thêm: 0949 Là Mạng Gì – Sắm Sim Số đẹp Vinaphone 0949

{{/displayLoginPopup}} {{#notifications}} {{{message}}} {{#secondaryButtonUrl}} {{{secondaryButtonLabel}}} {{/secondaryButtonUrl}} {{#dismissable}} {{{closeMessage}}} {{/dismissable}} {{/notifications}}

Chuyên mục: Hỏi Đáp

Công Nguyễn

Tôi là Công Nguyễn - tốt nghiệp ngành báo chí Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Tôi lập website này nhằm mục đích tổng hợp và cung cấp những tin tức hữu ích nhất về đời sống xã hội cho người dân Việt Nam.

Related Articles

Check Also
Close
Back to top button