Hỏi đáp

Bank balance là gì

It is used to determine the supposed reasons she has for working, whether her primary felt responsibility is to herself, her art, her public, or her bank balance.

Bạn đang xem: Bank balance là gì

Các quan điểm của các ví dụ không thể hiện quan điểm của các biên tập viên hoặc của University Press hay của các nhà cấp phép.
One company that was mentioned earlier certainly used the practice, which is very bad news, to expand its bank balance.
It means that we do not have to make detailed inquiries about an individual farmer”s profits, about his turnover and about his bank balance.
Nor does he regard himself as a dispenser of charity whenever, to suit his own convenience, he refrains from drawing on his own bank balance.
The crucial point is that it is possible, individually or nationally, to have a fat bank balance and yet have an empty stomach.
If you believe in saving your bank balance at the expense of the poverty of the people, it is easy to find fault.
The worst aspect of the whole question of resources is that we tend to evaluate them in cash, bank balance or capital terms.
In my view, no reasonable man would want such fame, although there may be private consolations when he inspects his bank balance.
Why should we not sop every week so much from that bank balance and have the amount paid into the court.

Xem thêm: Tải Game Half Life – Download Half Life Cs 1

*

*

*

*

Thêm đặc tính hữu ích của vào trang mạng của bạn sử dụng tiện ích khung tìm kiếm miễn phí của chúng tôi.
Tìm kiếm ứng dụng từ điển của chúng tôi ngay hôm nay và chắc chắn rằng bạn không bao giờ trôi mất từ một lần nữa.
Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng cách nháy đúp chuột Các tiện ích tìm kiếm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập English University Press Quản lý Sự chấp thuận Bộ nhớ và Riêng tư Corpus Các điều khoản sử dụng

Xem thêm: Giá Vé Bể Bơi Ở Royal City, Điều Gì Khiến Bể Bơi Ở Royal City Thu Hút Đến Vậy

{{/displayLoginPopup}} {{#notifications}} {{{message}}} {{#secondaryButtonUrl}} {{{secondaryButtonLabel}}} {{/secondaryButtonUrl}} {{#dismissable}} {{{closeMessage}}} {{/dismissable}} {{/notifications}}

Chuyên mục: Hỏi Đáp

Công Nguyễn

Tôi là Công Nguyễn - tốt nghiệp ngành báo chí Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Tôi lập website này nhằm mục đích tổng hợp và cung cấp những tin tức hữu ích nhất về đời sống xã hội cho người dân Việt Nam.

Related Articles

Check Also
Close
Back to top button